نمایش 1 - 2 از 2
وقتی مهرورزی‌ را از شهید و سرباز خاکی ولایت الگو گرفتند؛ در روزگاری که خیلی از مسئولان هنوز دغدغه شان حل مشکلات مردم روستاها نشده و حتی برخی از مردم تنها به فکر حل مشکلات خود هستند، یک عده دانشجو با الگوگیری از سرباز خاکی ولایت، در راستای ارائه خدمات اجتماعی لباس جهادگری بر تن کرده و در گرمای سوزان تابستان امسال راهی روستاهای محروم شدند و در کنار خدمات موجی از امید را بین اهالی روستاهای محروم آفریدند. 05/25/1401 - 11:39
وقتی معلم نگاهش انقلابی باشد؛ معلم دبستانی در روستای محروم در اسدآباد با نگاه به مکتب شهید سلیمانی، دانش آموزان کلاسش را با حاج قاسم آشنا کرد. 10/15/1400 - 09:30
اشتراک در روستای محروم اسدآباد