نمایش 1 - 1 از 1
سخنی با احزاب کومله و دموکرات؛ یک وکیل دادگستری نوشت: آهای اهالی غربی! نیرنگ و دشمنی شما با ملت‌ ما بر کسی پوشیده‌نیست روزی با صدام روزی با داعش روزی با تحریم و روزی با دعوت به شورش، مردم ما هستند کنار دولت درست در روزهای سخت، چه در سی‌تیر ۶۰ منافقین، چه در جنگ قومیتی و چه در جنگ تحمیلی، این روزها نیز پیش‌پرده سناریوی تجزیه جغرافیای خود را در بین ولگردهای انگلیس دیدند. 07/09/1401 - 23:07
اشتراک در احزاب کومله