نمایش 1 - 3 از 3
رییس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسدآباد خبر داد رییس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر اسدآباد به خبرگزاری بسیج گفت: تبلیغات زودهنگام عمده تخلف انتخاباتی در اسدآباد است. 03/15/1400 - 12:31
دادستان شهرستان اسدآباد: علیرضا سلطانی‌متهور با بیان اینکه تعدادی گزارش تخلف انتخاباتی از جمله پذیرایی شام و ناهار، توزیع پول و پوستر گزارش شده است، گفت: از مردم می‌خواهیم تخلفات داوطلبان مجلس حتی تخلفات در مجازی را گزارش دهند. 10/12/1398 - 08:05
خط قرمزهای ستادهای تبلیغاتی؛ دادستان استان همدان گفت: تبلیغات غیرمجاز انتخاباتی چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی با هر عنوانی همچون حامیان، کمپین هواداران یا هر اسم دیگری که کیفیت تبلیغ برای کاندیدا دارد، جرم است و با متخلفان برخورد می شود. 09/24/1398 - 16:00
اشتراک در تخلف انتخاباتی