نمایش 1 - 2 از 2
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان خبر داد: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان از پیش روی عملیات عمرانی هدایت آب های سطحی در همدان خبر داد و گفت: جمع آوری آب‌های سطحی داخل شهر به میزان حدود ۸ میلیون متر مکعب درسال توسط شرکت آب منطقه‌ای انجام شده است. 08/04/1400 - 08:55
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۱۲ حلقه چاه غیرمجاز در استان همدان مسدود شده است. 05/23/1398 - 10:56
اشتراک در مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان