نمایش 11 - 20 از 139
کلام_نور
آیات ۱۰تا ۱۳ سوره مائده را بشنوید.
کلام_نور
آیات ۶ تا ۹ سوره مائده را بشنوید.
کلام_نور
آیات 3 تا 5 سوره مائده را بشنوید.
کلام_نور
آیات 176 سوره نسا و 1 تا 2 سوره مائده را بشنوید.
کلام_نور
آیات 171 تا 174 سوره نسا را بشنوید.
کلام_نور
آیات ۱۶۳ تا ۱۷۰ سوره نسا را بشنوید.
کلام_نور
آیات ۱۵۵ تا ۱۶۲ سوره نسا را بشنوید.
کلام_نور
آیات 148 تا 154 سوره نسا را بشنوید.
کلام_نور
آیات 141 تا 147 سوره نسا را بشنوید.
کلام_نور
آیات 135 تا 140 سوره نسا را بشنوید.

صفحه‌ها