آخرین اخبار

5. آذر 1401 - 11:27   |   کد مطلب: 43755
تمامی دولت ها مبتنی بر فلسفه های سیاسی هستند فلسفه های سیاسی تولید نظریه های حاکمیتی در حوزه ها و عرصه های مختلف می‌کنند ،بخش عمده ای از کارکرد نظریه ها به همراه سازی اجتماعی،انسجام و در نهایت به تولید هویت ملی ختم می‌شود دعا برای پیروزی بخشی از همراهی اجتماعی یک امت با قهرمانانش است.

به گزارش آوای سیدجمال، ارتباط دادن سرود تیم ملی به برشی از زندگی سیاسی نادرشاه افشار ادم را بیاد روایت معروف *خسن و خسین دختران معاویه* می اندازد؛ برای اینکه اصل داستان چیز دیگری است و در شورای دشت مغان و روز تاج گذاری نادرشاه و توسط بزرگ روحانیان و در مورد بازگرداندن موقوفه ها به حوزه های علمیه و محل وقف بوده و نه در مازندران و دعا؛

 

دوم اینکه نادر موجود فضایی نبود تا نداند که دعا چیست تا دیگران مجبور باشند فلسفه دعا را برایش توضیح بدهند.

 

سوم و مهمتر اینکه همین کوتاه بینی سیاسی نادر بود که باعث شد دولتی که متکی به شمشیر بود و از پشتوانه سیاسی و فلسفه سیاسی ای که میتوانست عامل انسجام بخش اجتماعی باشد دولت او را مبدل به یک دولت مستعجل ساخت و تک ستاره ای شد که درخشید و زود از فروغ افتاد!!

 

پر مسلم است که تمامی دولت ها مبتنی بر فلسفه های سیاسی هستند فلسفه های سیاسی تولید نظریه های حاکمیتی در حوزه ها و عرصه های مختلف میکنند ،بخش عمده ای از کارکرد نظریه ها به همراه سازی اجتماعی،انسجام و در نهایت به تولید هویت ملی ختم میشود دعا برای پیروزی بخشی از همراهی اجتماعی یک امت با قهرمانانش است
در طول تاریخ تمامی یک قوم یا ملت برای دفاع اقدام نمیکرده اند بلکه بخشی از ان جامعه به مقابله با دشمن میپرداخته اند ولی این موضوع اهمیت داشته است که سایر بخش ها و عموم جامعه از سربازان خود حمایت مادی و معنوی بعمل اورند دعا نوعی از حمایت معنوی بوده و هنوز هم هست

 

امروزه روز بیش از گذشته، هر جامعه ای نیاز به این امر دارد تا در انظار جهانیان دیده شود، عرصه های ورزشی تبدیل به محل نمایش عناصری از توان ملی یک جامعه و متقابلا بازتاب هویت ملی به آحاد جامعه شده است، برای همین است که سرود ملی کشور ورزشکار قهرمان را در هنگام پیروزی ورزش های انفرادی مینوازند و همزمان پرچم ورزشکاران برتر و قهرمان به اهتزاز در می اید و پیروزی انان نمادی از توانمندی ملی شناخته می شود

 

اگر سرود و پرچم ملی کشورها به نماد هویت ملی هر کشور، تبدیل نشده بود، امروزه شاهد گریه ی برخی ورزشکاران و تماشاگران به هنگام پخش سرود ملی کشورهایشان نبودیم

 

دقیقا دشمن از همینجا میسوزد که برد تیم ملی فوتبال ایران در مقابل تیم ملی ولز از زمانی مسجل شد که همنوایی فوتبالیستهای ایرانی با سرود ملی، موجبات انسجام بین تیم در زمین فوتبال، همراهی تماشاگران ایرانی در روی سکوهای ورزشگاه و همدلی تک تک مردم ایران در پای گیرنده های تلویزیون شد و همین وحدت و یکپارچگی بود که بعد از پیروزی در کف خیابانهای کشور بصورت سرور و شادمانی جلوه گر گردید،و یاس و ناامیدی دو ماهه ناشی از سیاهکاریهای دشمنان خارجی و عوامل داخلی انها را تبدیل به امیدواری نسبت به اینده ساخت.

 

چند هفته پیش دکتر کچوئیان استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران در برنامه جهان آرا همین مسئله را پیش بینی کرده بود و گفت مردم ایران شگفتی ساز هستند و در یک بزنگاهی نقشه دشمنان را نقش برآب خواهند کرد و قصه معروف مسلمان شیعه ای که ارمنی ها مدتی بر روی او کار کرده بودند تا ارمنی شود و در روز موعود برقهای کلیسا را خاموش کرده بودند تا مراسم تغییر دین و مسیحی شدن بخوبی انجام بشود و هنگامیکه برق را روشن کردند طرف صلوات فرستاد را یاداوری نمود و گفت که مردم ایران در اخر صلوات میفرستند و ورق برخواهد گشت

 

در نتیجه پر واضح است که این صغرا کبرا چیدنهای غیرکارشناسی و انتشار عجولانه ان ناشی از دستپاچگی دستگاههای عریض و طویل رسانه ای دشمنان است که ناشیانه و مذبوحانه دست و پا میزنند تا بلکه ورق برنگردد و پاشنه در همچنان بر روال دوماه گذشته بچرخد و شرایط را به مانند بازی اول ایران و انگلیس برگردانند، چرا که بخوبی میدانند عامل اصلی باخت ناامید کننده ایران به انگلیس، تنها به پر برنامه بودن فوتبال انگلستان و بی برنامه بودن فوتبال ایران برنمیگردد و عدم همراهی فوتبالیستهای ایرانی در هنگام پخش سرود ملی تاثیرش را در از هم گسیختگی بازیکنان در درون زمین چمن،در سکوهای تماشاگران بصورت عدم همراهی و عدم تشویق و در کلیت کشور برای ناامیدسازی و بی تفاوتی گذاشته بود

 

اهل فن بخوبی آگاهند عامل های روانی عوامل سینرژیکی هستند که توان اجتماعی را از مدل ریاضی به مدل هندسی تبدیل میکنند و به توانمندی دو دو تا چهار تا ضریب و توانی میدهند که تنها با فرمول تصاعدی قابل شناخت و شناسایی و محاسبه است
 

و بعد از بازی با تیم فوتبال ولز خائن های داخلی و دشمنان بیرونی خوب می‌فهمند که کارکرد عوامل هم افزاسازی مانند سرود ملی و احترام به پرچم کشور چقدر اهمیت دارد که به تک و تا افتاده اند تا بلکه بتوانند ان جو مایوسانه را دوباره بر تیم ملی فوتبال و جامعه مستولی سازند.

 

شوربختانه در این میان برخی هم حماله الحطب هستند و مانند همان نادانی عمل می‌کنند که سنگی را در چاه می اندازند و برای چهل عاقل تولید زحمت میکنند تا خرابکاری انها را درست کنند

 

من هم بحثم هویت ملی و عوامل افزاینده و کاهنده هویت ملی و انسجام اجتماعی است و کارکرد مثبت و منفی این عوامل وگرنه اگر به صرف برنامه ریزی بود که فوتبال ساحلی ما قهرمان شد اما بجهت ادا و اطواری که برخی از فوتبالیستهای ساحلی دراوردند مردم شادی که نکردند هیچ مایوس هم شدند

 

برنامه ریزی ها و هدفگذاری ها بجای خود اما تشخیص و تعریف عناصر معنوی و روحی و روانی هم بسیار موثر است بالاتر از همه تکلیف محوری و عدم کمفروشی در مسیر هدفگذاری یک ملت است.

 

از روزی که شمشیر بدست بشر ساخته شد و نعل به پای اسبان نشست شمشیرزنی بود و استفاده از اسب برای پیروزی وجود داشت اما در نبرد موته نبردی که مسلمانان بعد از شهادت بزرگانی مانند جعفر ابن ابیطالب و زید ابن حارثه با ترفند خالد ابن ولید از مقابل رومیان عقب نشینی کردند و بصورت ظاهر بر رومیان پیروز نشدند خداوند در قران بر شمشیر جنگاوران مسلمان و جرقه ای که از برخورد سم ستوران با سنگها می‌جهد بنشانه ی تایید تلاش جهادگران به عالیترین وجه یاد می‌کند.

 

نتیجه اینکه مهم ان است اراده ی ملی و هویت یک جامعه در تلاش یک ورزشکار خودنمایی کند و برای همین می‌توان ان کفش ها را بوسید و بر دیده گذاشت چون خواست اجتماعی یک ملت را متجلی ساخته و پیروزی تنها یک طرف قضیه است که به هرحال یا بدست می اید و یا شکست پله ای می‌شود برای ترقی در گام بعدی نه اینکه مارا به قهقرا پرتاب کند.

 

 و باید اینجا برعکس القای انها که دعا را بی اثر معرفی می‌کنند دستها را به اسمان ببریم و از خداوند بخواهیم "خداوندا نادانان این امت و کسانیکه نادانسته اب به آسیاب دشمن می‌ریزند را هدایت بفرما" و امیدوار باشیم بلکه از این میانه یکی از دعاها کارگر بیافتد و این بخواب رفتگان در سرزمین غفلت و لجانت بیدار شوند و با جریان عمومی ملت ایران همراهی کنند و بنابر توصیه امام خامنه ای در صورت بندی مسایل در طرح انها و در نتیجه گیری ها با دشمنان همراهی نکنند.
آمین
هوشنگ نادری

دیدگاه شما

نقشه ماهواره ای اسدآباد
پیش بینی وضعیت هوای اسدآباد
بانک ملت
بازی قیام مختار
https://telegram.me/Avaseyedjamal